• Chaim Israeli

פוסט פתיחה

שלום לכם גולשים מבקרים ומזדמנים אחרים לבלוג שלי.

זהו הפוסט הראשון בו אני רוצה להזמינכם להגיב על פוסטים שלי (כולל ציורים) ועל תגובות ופרסומים של אנשים אחרים כאוות נפשכם. אך כמובן אנא שמרו על כתיבה בסגנון מכבד.

אני אפרסם כאן (ככל שזמני ויכולתי יאפשרו זאת) בנוסף לעבודות הציור שהם עיקר תעסוקתי גם מחשבות ורעיונות בתחומים אחרים של החיים . דברים שאמצא לנכון כחשובים וראויים לפרסום בתחומים של חברה, כלכלה, פילוסופיה ומדע.

אייני מתחייב לזרום עם הזרם המרכזי של האינטלקטואלים בישראל או בעולם. אלא ההפך מכך. כי הרי את מה שמקובל לכתוב ולחשוב אפשר למצוא בשפע בכל אמצעי תקשורת אחר. הדברים המעניינים והמאתגרים יותר הם הדעות שאינן זוכות לתמיכה בזרם המוביל. כי ברור שדווקא משם יבואו התיקונים והעדכונים של הדעת והמחשבה העתידיים שיובילו לשינויים בתפיסתנו ובחווית חיינו העתידיים.


למרות הפתיחה "המפוצצת" שלי אשמח לקרוא ולכתוב גם על דברים פעוטים ופחות בומבסטיים.

אז זהו, הרגישו חופשים, קראו וכתבו להנאתכם ולהנאת כולנו. כי ההנאה והטוב והאור, דרכם להתפשט.

44 views7 comments

Recent Posts

See All

לאחר שרפי וולצר ידידי העיר לי ושאל למה לא רואים את הסלע בציור - חוף בת ים בחורף. החלטתי שאכן מגיע לסלע מחוף בת ים איזושהי ג'סטה, - הנצחה. וכך, בביקורי האחרון בחוף לאחר שחיית בוקר מהנה של סוף הקיץ חזרת